Tư vấn

Mazda CX-8 nhiều cải tiến so với CX-9 Mazda CX-8 nhiều cải tiến so với CX-9
T7, 06 / 2019 20:43
Sử dụng khung gầm của CX-9 nhưng mẫu SUV cải tiến nhiều công nghệ nhằm tăng khả năng vận hành, giảm trọng lượng, kích thước và tiết kiệm nhiên liệu. T[...]