Kinh doanh

Tập đoàn xuất khẩu lao động “ma”? Tập đoàn xuất khẩu lao động “ma”?
T5, 09 / 2019 17:21
Đã có nhiều lao động phản ánh bị nhân viên tuyển dụng tự xưng là người của tập đoàn “ma” HR Group ôm tiền cao chạy xa bay nhưng tất cả đều rơi vào bế [...]