Bói vui

Lý do một tuần có 7 ngày Lý do một tuần có 7 ngày
T2, 06 / 2019 21:44
7 là con số thần bí, bắt nguồn từ chu kỳ của Mặt Trăng được áp dụng từ thời Constantinus Đại đế.Đồ họa: It’s AumSum Time   [...]